Kim jesteśmy

Dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu Fundacji Ronalda S. Laudera, wielce zasłużonej dla polskiej społeczności żydowskiej, w roku 2003 powołaliśmy Fundację im. prof. Mojżesza Schorra.

 

Misja

Tworząc warunki do poznawania i zgłębiania wartości znamiennych dla historii i kultury narodu żydowskiego, Fundacja dąży do upowszechnia i kontynuacji idei edukacyjnych głoszonych przez prof. Mojżesza Schorra (1873-1941); rabina, historyka, nauczyciela, senatora, działacza społecznego, polskiego patrioty.

Otwarta księga”

Logiem Fundacji jest otwarta księga wpisana w Gwiazdę Dawida. Jej stronice zapełniamy wiedzą o wartościach realizowanych przez naród żydowski, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Otwarta księga oznacza także, że otwarci jesteśmy dla wszystkich zainteresowanych programami Fundacji. Wspólne pochylanie się nad dorobkiem narodu żydowskiego jest szansą na kształtowanie postaw tolerancyjnych – jest to wartość, która towarzyszyła wszystkim założeniom edukacyjnym prof. Mojżesza Schorra.

Emanacja

Działalność Fundacji wkracza w coraz szersze kręgi odbiorców – zajęcia prowadzone są w fundacyjnym centrum edukacyjnym, ale także wychodząc poza jego mury, organizujemy spotkania w innych miejscach od szkół począwszy i uczelni do miejsc publicznych popularnych wśród młodzieży (jak centra kulturowe). Krąg uczestników rozszerza się poprzez publikacje materiałów edukacyjnych oraz korzystanie z dobrodziejstw Internetu. Dotarcie z naszą misją do jak największej liczby osób, stworzenie im warunków do duchowego i intelektualnego wniknięcia w istotę judaizmu - to cel strategiczny Fundacji.

Zakres działalności

1. język hebrajski - nauka na różnych poziomach

2. kultura, tradycja i historia  - wykłady, warsztaty, wystawy

3. albumy, materiały edukacyjne -  własne wydawnictwa