O platformie

Platforma do nauki języka hebrajskiego dofinansowana została ze środków z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dostęp do platformy jest bezpłatny.

Znajduje się na niej 20 tematów: 8 dla osób początkujących (grupy Alef) oraz 12 dla średnio-zaawansowanych (grupy Bet).

Tematy dla poziomu Alef:

 1. Alfabet – podstawowe informacje o języku, nagrania wymowy i pisowni alfabetu;

 2. Samogłoski - wprowadzenie znaków diakrytycznych (nikud) i czytania sylab;

 3. Czytamy – podstawy czytania z nikudem i bez;

 4. Ćwiczymy czytanie – zapoznanie z rzeczownikami rodzimymi i obcego pochodzenia;

 5. Poznajemy się – zaimki osobowe i konstruowanie prostych zdań;

 6. Opowiadamy o sobie – wprowadzenie czasowników;

 7. Skąd jesteś i gdzie mieszkasz? - czasowniki i nazwy języków i państw;

 8. Powtórzenie

Tematy dla poziomu Bet:

 1. Opowiadamy o swoim otoczeniu – opis otoczenia, wprowadzenie przymiotników;

 2. Liczymy i opisujemy – liczebniki rodzaju męskiego i żeńskiego, partykuła „jesz”, pytanie o wiek;

 3. Co chcę robić? - wprowadzenie bezokolicznika i konstrukcji czasownik modalny z bezokolicznikiem;

 4. Wskazujemy na nasze otoczenie – opisujemy co widzimy, co kupujemy, czego chcemy. Rodzajnik określony „ha” oraz partykuła „et”;

 5. Moja-dla mnie, twoja – dla ciebie – odmiana przyimków przez osoby;

 6. Ja mam, ty masz, on ma... -wyrażanie przynależności;

 7. Powtórzenie 2

 8. Co było kiedyś? - podstawy czasu przeszłego, pytanie o drogę;

 9. Byłem i miałem... - czasownik „być” i konstrukcja wyrażająca posiadanie w czasie przeszłym;

 10. Co kiedyś robiłem? - ciąg dalszy czasu przeszłego;

 11. Czasownik „sprawczy” - Hifil – odmiana partykuły „et” i „im”;

 12. Powtórzenie 3

Każdy temat zawiera opis poruszanego w nim zagadnienia, słówka do danego tematu, dialog lub inny tekst do czytania, gry i zabawy ułatwiające przyswojenie materiału (quizy, łączenie w pary, wybór odpowiedniego znaku/litery/słowa), ćwiczenia do zrobienia (samosprawdzające). W niektórych tematach znajdują się również ćwiczenia dodatkowe - do samodzielnego wydrukowania, które można wypełnić i przesłać do Fundacji w formie skanu/zdjęcia do sprawdzenia przez lektora hebrajskiego (nasz adres mailowy: schorr@jewish.org.pl). Nasi Lektorzy nagrali też dla Was kilka dialogów :)


W kolejnych latach będziemy dodawać na platformę nowe treści. Jeśli chciałbyś wesprzeć rozwój platformy – możesz to zrobić na kilka sposobów:


1.Darowizna dla Fundacji – wpłata na konto:

Dane do przelewów krajowych:

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa

Nr konta bankowego: 04 1240 1024 1111 0010 0577 2107

Tytuł wpłaty: darowizna


Dane do przelewów zagranicznych:

Bank Pekao S.A.

BIC/SWIFT: PKOP PL PW


USD

IBAN: PL 17 1240 1024 1787 0010 0692 4480

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa

EUR

IBAN: PL 13 1240 1024 1978 0010 0772 1266

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa


2. Przekaż 1% podatkuprzy składaniu PITu wpisz:

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa

                                        KRS: 0000184858


3. Przez stronę fanimani.pl

https://fanimani.pl/fundacja-imienia-profesora-mojzesza-schorra/

Dziękujemy za Twoje wsparcie! :)