Available courses

W pierwszej lekcji uzyskasz podstawowe informacje o języku oraz poznasz alfabet.

Wprowadzenie znaków diakrytycznych i czytanie sylab.

W tej lekcji nauczymy się podstaw czytania z samogłoskami i bez nich.

Poznamy rzeczowniki rodzime oraz obcego pochodzenia.

Poznamy zaimki osobowe i nauczymy się konstruować proste zdanie.


Poznajemy nowych znajomych, mówimy o sobie, a także wprowadzamy najważniejszy element gramatyki – czasownik.

Poznajemy kolejne czasowniki oraz nazwy języków.

W tej lekcji powtarzamy wprowdzane wcześniej zagadnienia gramatyczne.

Wskazujemy dookoła nas, opisujemy otoczenie. Wprowadzamy przymiotniki.

Wprowadzamy liczebniki rodzaju żeńskiego i męskiego oraz partykuły  יש≠אין, a także pytamy o wiek.

Wprowadzenie bezokolicznika i konstrukcji - czasownik modalny z bezokolicznikiem.

Opisujemy co widzimy, co kupujemy, czego chcemy. Wprowadzenie rodzajnika określającego הַ i odpowiadającej mu partykuły אֵת .

Odmiana przyimków przez osoby. Określanie zależności.

Wyrażanie przynależności.

W tej lekcji zebrane zostało w pigułce to wszystko, czego nauczyłeś się do tej pory.

Poznajemy podstawy czasu przeszłego, pytamy o drogę.

Czasownik być i konstrukcja wyrażająca posiadanie w czasie przeszłym.

Ciąg dalszy form czasu przeszłego.

Nowe czasowniki i odmiana partykuły  אֶת  i przyimka  עִם

Materiał z ostatnich lekcji i testy sprawdzające.